Примірні плани роботи профкому

Робота профкому здійснюється за перспективним і поточними планами. Перспективний план роботи охоплює період діяльності профкому впродовж півріччя або року. Він розробляється членами профкому на підставі пропозицій членів профспілки, виходячи з їх потреб і потреб трудового колективу. Затверджується перспективний план на засіданні профкому. В його структуру входять заходи, що стосуються організаційно-масової роботи, соціально-економічного і правового захисту членів профспілки, охорони праці, профілактики захворювання та медичного обслуговування працівників, організації їх культурно-масового і спортивного дозвілля.

 Поточні плани роботи складаються на основі перспективного плану на період, що охоплює, як правило, один місяць. Вони конкретизують заходи, передбачені перспективним планом, а також містять переліки конкретних дій, спрямованих на вирішення поточних проблем життя трудового колективу і членів профспілки. Нижче подаємо зразки перспективного і поточного планів роботи профкому. Вони можуть бути орієнтиром при плануванні роботи. При цьому слід врахувати конкретні умови роботи навчально-виховних закладів.

 

Зразок

Затверджено

на засіданні профкому

«__» ___________ 20__р.

(протокол № ___)

 

Перспективний план роботи

профспілкового комітету

____________________________________________

(назва установи, організації)

на 20__ рік

 

1. Організаційно-масова робота.

 

1. Розглянути і обговорити на профспілкових зборах наступні питання:

1.1. Про виконання колективного договору між адміністрацією навчально-виховного закладу та профкомом за рік та проект колективного договору на     рік.

Січень _______ р.

Відповідальні: ____________________

Готують _______________________

 

1.2. Про стан дотримання у навчально-виховному закладі чинного трудового законодавства України.

Квітень _______ р.

Відповідальні: _________________

Готують _____________________

1.3. Про роботу адміністрації і профкому навчально-виховного закладу щодо створення належних умов праці, забезпечення виробничої санітарії, норм теплового і світлового режиму та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Вересень _______ р.

Відповідальні: __________________

Готують _______________________

1.4. Про стан медичною обслуговування та санаторно-курортного лікування членів трудового колективу.

Грудень ______ р.

Відповідальні: _______________

Готують _____________________

 

2.Розглянути і обговорити на засіданнях профкому:

2.1. Про проект колективного договору між адміністрацією та профкомом на 20__ р.

Січень _____ р.

Відповідальні: ___________________

Готують ________________________

2.2. Про забезпечення працівників навчально-виховного закладу пільгами і гарантіями, передбаченими чинним законодавством України.

Лютий _____ р.

Відповідальні: _________________

Готують _______________________

2.3. Про підсумки атестації педагогічних працівників.

Березень _____ р.

Відповідальні: ___________________

Готують _______________________

2.4. Про попередній розподіл педагогічного навантаження між членами педагогічного колективу.

Травень _____ р.

Відповідальні: ____________________

Готують _________________________

2.5. Про підготовку навчально-виховного закладу до нового навчального року.

Червень _____ р.

Відповідальні: ___________________

Готують __________________________

2.6. Про завдання профкому щодо організації трудового колективу на підвищення рівня навчально-виховної роботи.

Серпень _____ р.

Відповідальні: _____________________

Готують ____________________________

2.7. Про роботу адміністрації навчально-виховного закладу щодо підвищення професійної майстерності та кваліфікації працівників.

Жовтень ______ р.

Відповідальні: ____________________

Готують: ______________________________

2.8. Про порядок ведення і зберігання трудових книжок працівників.

Листопад ______ р.

Відповідальні: ____________________

Готують: __________________________

2.9. Про стимулювання членів трудового колективу за добросовісну працю, високу професійну майстерність і педагогічне новаторство.

Грудень ______ р.

Відповідальні: ____________________

Готують _________________________

 

3. Налагодити роботу постійних комісій, створених при профкомі. Провести семінар-навчання з їх головами.

                                   __                 Термін: ________________

Відповідальний: __________________

 

4. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих на профспілкових зборах і засіданнях профкому рішень.

                               Термін: ___________________

Відповідальний: __________________

 

5. Інформувати членів профспілки про рішення, прийняті вищими за підпорядкуванням органами профспілки.

                 Термін: _________________

Відповідальний: _________________

II. Заходи щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів працівників

 1. Проаналізувати стан виконання колективного договору між адміністрацією навчально-виховного закладу та його профкомом.

______________ Січень, вересень

Відповідальні :______________

 

 1. Проаналізувати стан із правильністю нарахування та своєчасністю виплати заробітної плати працівникам навчально-виховного закладу.

______________ Лютий, березень

Відповідальні:_____________

 

 1. Вивчити стан дотримання у навчально-виховному закладі норм чинного трудового законодавства в частині, що стосується прийому і звільнення працівників, надання їм відпусток, порядку ведення трудових книжок, роботи у вихідні та святкові дні. організації позакласної роботи.

                          Березень, квітень

Відповідальні:________________

 

 1. Взяти участь у попередньому розподілі педагогічного навантаження на наступний навчальний рік.

                      Травень

Відповідальні: ________________

 

 1. Взяти участь у розробці плану підготовки навчально-виховного закладу до роботи у новому навчальному році,

                     Травень

Відповідальні: ________________

 

 1. Перевірити своєчасність надання відпусток, нарахування і виплати відпускних працівникам навчально-виховного закладу.

                        Червень

Відповідальні: _________________

 

 1. Взяти участь у перевірці стану підготовки навчально-виховного закладу до роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період.

                      Серпень

Відповідальні: _________________

 

 1. Розглянути і погодити навчальне навантаження педагогічних працівників, їх тарифікацію, розклад уроків і позакласних занять.

Серпень-вересень

Відповідальні: _________________

 

 1. Погодити графік чергування працівників навчально-виховного закладу.

                     Вересень

Відповідальні: _________________

III. Заходи щодо охорони праці, профілактики захворювань та медичного обслуговування

 

 1. Здійснювати контроль за виконанням заходів з охорони праці і техніки безпеки передбачених колективним договором.

Протягом року

Відповідальні:__________________

 

 1. Перевірити стан інструктування та навчання членів педагогічного колективу з питань охорони праці. 

                                          __          Січень-лютий

Відповідальні:___________________

 

3. Перевірити стан охорони праці у майстернях і господарських приміщеннях.

                  Березень

Відповідальні:___________________

 

4.Проаналізувати стан дотримання у навчально-виховному закладі світлового режиму.

                 Квітень

Відповідальні:____________________

 

5.Спільно з адміністрацією організувати медичний огляд працівників навчально-виховного закладу.

                  Березень-квітень

Відповідальні:___________________

 

6.Провести перевірку стану підготовки навчально-виховного закладу до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

                Серпень-вересень

Відповідальні:____________________

 

7.Спільно з адміністрацією організувати роботу щодо участі навчально-виховного закладу в обласному (районному) огляді-конкурсі установ освіти з охорони праці.

                  Вересень-жовтень

Відповідальні: __________________

 

8.Проаналізувати роботу з охорони праці та медичного обслуговування у навчально-виховному закладі за рік і накреслити конкретні заходи щодо стану справ у наступному році.

Грудень

Відповідальні:_____________________

 

IV. Заходи щодо проведення культурно-масової та спортивної роботи.

 

 1. Створити колектив художньої самодіяльності працівників установи.

Термін_____________

Відповідальні

 

2.Організувати і провести:

 

2.1. Придбання книг, методичних посібників, довідкової літератури для працівників.

Термін

Відповідальні __________                     

 

2.2                         Передплату на періодичні педагогічні журнали та газети.

                                                               Термін ____________

Відповідальні____________________

 

2.3. Вечір (свято) до Дня працівників освіти.

Термін_________

Відповідальні________                        

 

2.4.       Новорічне свято для працівників та їх дітей.

Термін_______

Відповідальні_____ _________________

 

2.5. Колективний перегляд вистави обл. муздрамтеатру.

Термін ___________

Відповідальні                                                  

 

2.6. Спортивне свято для працівників та їх дітей.

Термін

Відповідальні ____________      

 

2.7.Екскурсійну поїздку по історичним і визначним місцям.

Термін

Відповідальні _________________

 

2.8.Виставку робіт декоративно-прикладного мистецтва та художніх ремесел (створених працівниками).

Термін

Відповідальні _______________

 

 

 

 

Голова профкому                                                                 Підпис

 

З офіційних джерел