Порядок звільнення вчителя загальноосвітнього навчального закладу, прийнятого на роботу на час відсутності основного працівника.

Чи можливо звільнити вчителя, прийнятого на роботу до загальноосвітнього навчального закладу на час тимчасової відсутності основного працівника у зв’язку з перебуванням останнього у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до закінчення навчального року  

Враховуючи те, що працівник прийнятий на роботу вчителем на час тимчасової відсутності основного працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до пункту 2 статті 23 КЗпП України (далі — КЗпПУ) цей трудовий договір вважається таким, що укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, тобто строковий.  

Якщо у заяві працівника про прийом на роботу не зазначено умову про термін цієї роботи до закінчення навчального року, а також інформацію про цей термін не відображено у наказі про прийом на роботу, то з ініціативи власника або уповноваженого ним органу такий строковий договір не може бути розірваний.  

Згідно зі статтею 39 КЗпПУ строковий договір може бути розірваним достроково лише з ініціативи працівника за наявності певних підстав, а саме:

–        у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором;

–        порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, а також колективного договору;

–        у випадках, передбачених статтею 38 КЗпПУ, тобто, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин).  

Проте, якщо основний працівник забажає перервати відпустку раніше, ніж дитині виповниться три роки, строковий трудовий договір з вчителем, який був прийнятий на його місце роботи, має бути припинено. Для цього заява про звільнення не потрібна, оскільки свою згоду на це вчитель вже висловив у заяві про прийом на роботу на визначений термін.

З офіційних джерел