Порядок обрання, призначення на посаду та звільнення керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації

Як провадиться обрання, призначення на посаду та звільнення керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації ?

На який максимальний термін може призначатися виконуючий обов’язки керівника новоствореного вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації ?

Порядок обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації визначений частиною 2 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 року № 2984-III із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про вищу освіту»).

 

 

Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації має бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п’ять років.

 

Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п’ять років. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають вимогам зазначеного Закону, та вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування.

 

Вищий орган громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації за результатами голосування може рекомендувати власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на посаду керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування.

 

Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру.

 

Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний (зобов’язана) призначити на умовах контракту одну з рекомендованих кандидатур.

 

Керівник вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації може бути звільнений з посади власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених чинним трудовим законодавством України, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.

 

Щодо максимального терміну, на який може бути призначено виконуючого обов’язки керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації, то відповідно до частини 3 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» власник (власники) новоутвореного вищого навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає на умовах контракту виконуючого обов’язки керівника вищого навчального закладу на термін до проведення виборів керівника вищого навчального закладу, але не більше ніж на два роки.

 

З офіційних джерел