Перелік документів, які повинні знаходитись в первинній профспілковій організації

1.Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

2.Статут Профспілки працівників освіти і науки України.

3.Положення про Профспілку працівників освіти і науки України.

4.Типова інструкція по організації роботи з документами в первинних профспілкових організаціях.

5.Інструкція про проведення звітів і виборів профспілкових органів у Профспілці працівників освіти і науки України.

6.Колективний договір.

7.Заяви про прийом у члени профспілки.

8.Заяви членів профспілки про згоду на безготівкове перерахування членських профспілкових внесків.

9.Облікові картки членів профспілки.

10.Журнал обліку видачі бланків членських квитків,  акти на знищення членських квитків і облікових карток.

11.План роботи, плани проведення заходів профкому.

12.Протоколи профспілкових зборів та матеріали до них.

13.Протоколи засідань профспілкового комітету та матеріали до них.

14.Протоколи засідань і акти перевірок ревізійної комісії профспілкової організації.

15.Пропозиції, заяви, скарги членів профспілки.

16.Акти на списання коштів, використаних на проведення культмасових заходів.

17.Акти передачі-прийняття профспілкових справ.

18.Номенклатура справ.

Профспілкові документи зберігаються у спеціально виділеному місці (шафа, сейф, тумбочка). За оформлення і зберігання їх відповідає голова профспілкової організації. При його зміні документація передається актом новообраній особі.

Крім того, в профспілковій організації повинні знаходитись печатка і штамп.

В місцях масового збору працівників установи вивішується куточок профспілкової роботи.

З офіційних джерел