Зразки заяв

 

  

Зразок

 

Первинній профспілковій організації

працівників освіти ЗОШ №____________

___________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в члени профспілки працівників освіти і науки. З Статутом профспілки працівників освіти і науки України та Положенням про первинну профспілкову організацію закладу ознайомлений(а), зобов'язуюсь виконувати і своєчасно сплачувати членські профспілкові внески.

 

______________                                                _______________

(дата)                                                                                                                  (підпис)

 

 

 

Зразок

Директору загальноосвітньої школи №____

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

члена профспілки працівників освіти і науки

________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗАЯВА

 

На підставі ст. 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності прошу утримувати членські профспілкові внески в розмірі 1 (одного) % від заробітної плати і перераховувати їх на рахунок профспілкової організації.

 

__________                                                               _____________

(дата)                                                                                                                                 (підпис)

 

 

 

Зразок

 

Первинній профспілковій організації

працівників освіти ЗОШ №____________

 

члена профспілки працівників освіти і науки

___________________________________

(вчителя, вихователя, техпрацівника прізвище, ім'я, по батькові повністю)

ЗАЯВА

 

Прошу надати мені путівку до дитячого оздоровчого табору на ___ зміну для моєї дитини __________________________ (П.І.Б.), ____ років.

Довідку про стан здоров’я дитини додаю.

 

______________                                       _______________

(дата)                                                                                                  (підпис) 

 

 

 

 

Зразок

 

Голові профспілкового комітету __________________________________________

__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

члена профспілки працівників освіти і науки

_________________________________________

(вчителя, вихователя, техпрацівника прізвище, ім'я, по батькові повністю)

Домашня адреса

м. _______________________________________

вул. _____________________________________

буд. ______________ кв. ____________

паспорт: серія _________ № _________________

ким виданий______________________________

дата видачі _______________________________

Ідентифікаційний номер ____________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати мені одноразову грошову допомогу у зв’язку з тим, що _____

______________________________________________________________________

(часто хворію, знаходжусь на стаціонарному лікуванні; хворіють діти,потрібні додаткові кошти на придбання ліків; важке матеріальне становищем тощо).

 

______________                                                _______________

(дата)                                                                                     (підпис)

 

 

З офіційних джерел