УСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ЗА ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ ДЕЗИНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ

   Умови оплати праці працівників галузі освіти  визначені наказом Міносвіти України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розкладів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298, та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102 (далі — Інструкція).

   Відповідно до пп «г» п. 3 розділу 4 наказу № 557 працівникам за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також зайнятим прибиранням туалетів установлюється доплатв в розмірі 10% посадового (місячного) окладу.

   Ця доплата встановлюється тим працівникам, в робочих інструкціях яких зазначено, що вони у своїй роботі мають використовувати дезінфікуючі засоби або прибирають туалети, згідно з переліком посад, затвердженим колективним договором, у межах коштів, передбачених на оплату праці в кошторисі.

    При цьому для встановлення такої доплати робочі місця цих працівників не потребують атестації за умовами праці.

   Відповідно до п. 33 Інструкції керівники закладів й установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами  можуть установлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, зайнятим на роботах з важкими та  шкідливими умовами праці, в розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу) і до 24% тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених у додатку 9.

За матеріалами газети «Праця і зарплата»

№ 26(990) від 13 липня 2016 року

З офіційних джерел